Avui tancat 93 785 69 45 618 961 445

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.